MENU
Aula_close Layer 1

ASF

A-klasser 

A-klasserne på Vestervang Skole er et kommunalt specialklassetilbud fra 0. til 10.kl. drevet i henhold til folkeskoleloven. A-klasserne er rettet mod normaltbegavede elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Man visiteres til tilbuddet gennem PPL.

Dagligdagen sikrer den nødvendige kontinuitet med få gennemgående voksne, få miljøskift og en koordineret pædagogisk indsigt i forhold til den enkelte elev.

Vi har særligt indrettede bygninger, som understøtter elevernes behov og vores pædagogik.

I A-klassernes skoleforløb er lærere og pædagoger en integreret del af skoledagen og vores SFO/Klubtilbud. Således har vi et stærkt tværfagligt samarbejde, som vi vægter højt.

Vi sigter mod folkeskolens afgangsprøve, men tager udgangspunkt i elevens individuelle resurser og behov og hjælper dem derved med "at blive livsduelige og den bedste udgave af sig selv".

Der med et særligt fokus på skolens indsatsområder. I praksis betyder det et øget fokus på læseudvikling og god trivsel.