Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Vestervang Skole

Vestervang Skole
Boghvedevej 26
8800 Viborg


Tlf. 8787 2630
E-mail: skole.vestervang@viborg.dk
 

Vestervang Skole er en afdelingsopdelt folkeskole i Viborgs vestlige bydel.

Skolen er en klyngeopdelt, 2-3 sporet folkeskole fra 0. - 9 årgang. Pr. 1. maj 2019 er der 710 elever på Vestervang Skole, hvoraf 106 er tilknyttet A-Gruppen, som er skolens Autisme-afdeling.

Skolen har SFO fra 0. - 3. klasse. Endvidere tilbydes morgenpasning for 4. klasse.

SFO'en byder på bl.a. friluftsliv, idræt, musik/drama, vandaktiviteter, leg og diverse værksteder f.eks sløjd.

Fra 4. klasse er der mulighed for klubtilbud i Klub Vest.


Værdier

Viborg Kommune arbejder overordnet ud fra fire værdier:

Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod

 

Vestervang Skole har i tråd med kommunes værdier udarbejdet et værdisæt, der danner grundlaget for skolens læringsmiljø:

 

Samarbejde, Tillid, Åbenhed, Ansvarlighed og Udvikling

Vision

  • Vestervang Skole arbejder som en lærende organisation, og skaber udvikling gennem demokratiske processer, nytænkning og refleksion.
     
  • Vestervang Skole arbejder som helhedsskole på 0. - 9. årgang, hvor forskellige faggrupper samarbejder om at styrke elevernes faglige samt alsidige personlige udvikling.
     
  • Vestervang Skole har et respektfyldt og anerkendende læringsmiljø, hvor elever, forældre og ansatte er værdsatte.
     
  • Vestervang Skole udvikler i samarbejde med forældrene livsduelige unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden.